Ống gió mềm

Ống gió mềm không bảo ôn

Ống gió mềm không bảo ôn: Ống gió mềm có 2 loại : 1 loại có lớp Bông Thủy Tinh cách nhiệt và loại ống không có lớp Bông Thủy...

Ống gió mềm bảo ôn

Ống gió mềm có bảo ôn là dạng ống gió được sản xuất từ nhiều lớp nhôm gắn với dây thép tăng cường nên có tính đàn hồi và dẻo dai....