Ống bảo ôn

Ống gió bảo ôn PE – Vật liệu cách nhiệt lạnh Bình Thạnh

Ống gió bảo ôn PE – Vật liệu cách nhiệt lạnh Bình Thạnh Ống bảo ôn lạnh PE  được phủ lớp lá nhôm, lớp PET, lớp LDPE trên bề mặt tùy...

Cao su bảo ôn dạng ống cách âm-cách nhiệt quận 3

Cao su bảo ôn dạng ống cách âm-cách nhiệt quận 3 Cao su bảo ôn, cao su cách nhiệt dạng cuộn dùng bọc ống đồng cho hệ thống điều hóa không...

Cao su bảo ôn dạng ống cách âm-cách nhiệt quận 2

Cao su bảo ôn dạng ống cách âm-cách nhiệt quận 2 Cao su bảo ôn, cao su cách nhiệt dạng cuộn dùng bọc ống đồng cho hệ thống điều hóa không...

Cao su bảo ôn dạng ống cách âm-cách nhiệt quận 1

Cao su bảo ôn dạng ống cách âm-cách nhiệt quận 1 Cao su bảo ôn, cao su cách nhiệt dạng cuộn dùng bọc ống đồng cho hệ thống điều hóa không...