Foam pu chống cháy

Foam PU chống cháy tại tp HCM

Foam PU chống cháy tại tp HCM : Sel Fire Resistant Foam: là loại keo Polyurethane 01 thành phần tự nở và khô cứng trong điều kiện bình thường. Bám...

Foam PU chống cháy

Foam PU chống cháy: Vật liệu nhẹ Foam từ nhựa Polyurethane ( PU) hiện đang là một xu hướng phát triển rất nhanh và mạnh, được ứng dụng hầu khắp...

Foam PU Cách Nhiệt Dạng Chai

Foam PU Cách Nhiệt Dạng Chai Nhiệt độ làm việc (của bình và của môi trường) giữa +5ºC và +35ºC. Nhiệt độ làm việc hợp lý nhất là giữa +18ºC và...

KEO BỌT NỞ CHỐNG CHÁY PU65

KEO BỌT NỞ CHỐNG CHÁY PU65 Keo Foam chống cháy KCC PU65 là loại keo bọt nở Polyurethane 1 thành phần, tự nở và khô cứng trong môi trường bình thường. Được sử dụng...