Foam pu chống cháy

Keo PU

Keo PU PU 996 là Keo PU trương nở dẻo một thành phần ngăn cản nước gốc polyurethane có tính trương nở dùng để bơm xử lý vết nứt bêtông. Khi PU 996 được bơm...

Hệ thống chữa cháy bằng bọt foam tại tp HCM

Hệ thống chữa cháy bằng bọt foam tại tp HCM Giải pháp chữa cháy tốt nhất cho các kho xăng dầu, kho hóa chất độc hại hoàn toàn tự động không...

Bảo ôn cách nhiệt dạng ống

Bảo ôn cách nhiệt dạng ống [caption id="attachment_462" align="alignnone" width="213"] Bảo ôn cách nhiệt dạng ống[/caption] Bảo ôn cách nhiệt dạng ống Insulflex hàng  chính hãng xuất xứ Malaysia. Bảo ôn ống Insulflex...

Foam PU dạng chai tại tp HCM

Foam PU dạng chai tại tp HCM Các đặc tính của sản phẩm Nhiệt độ làm việc (của bình và của môi trường) giữa +5ºC và +35ºC. Nhiệt độ làm việc hợp...