Máy phun foam PU

Máy phun foam PU

Máy phun foam PU

Máy phun foam PU Thông số:

– Bộ bơm kép Piston nguyên liệu A, B dúng motor khí chuyển động thẳng.

– Bộ bơm tẩy rửa đầu súng sau phun dùng motor  khí chuyển động thẳng.

– Súng phun trộn nhanh cao áp hai thành phần, đầu phun luồng và đầu phun phát tán( góc dẹt).

– Hệ phân chia, điều áp khí và đồng hồ kiểm tra đặt mức.

– Thùng chứa nén( áp suất thấp< 1 kg/cm2(bar)) các chất Polyol(A) và Isocynate(B).

Máy phun foam PU Tính năng:

– Tỷ số áp nén của bơm nguyên liệu 1:8.

– Hành trình bơm 50mm, áp suất khi làm việc 6.5- 9 kg/cm2.

– Tỷ lện trộn A:B là 1:1- 1:1.2.

– Áp suất nén phun 35 kg/cm2 – 90 kg/cm2- điều chỉnh được.

– Kiểu phun: phun luồng( tạo sản phầm định hình trong khuôn), phun phát tán( phun lên bề mặt trần vách sàn).

– Kiểu trộn: tia áp suất đối nhau( áp suất trộn phun đtạ 45kg/cm2).

– Lưu lượng hỗn hợp nguyên liệu đã trộn phun ra liên tục khi:

+ Phun luồng đạt 5-6 kg/ phút.

+ Phun phát tán đạt 3-3.5 kg/phút.

– Tấm phun hiệu quả từ đầu súng phun đến 5.5m

BÌNH LUẬN